זיו פלג – מדריך

דרגה: דאן 2.

טלפון: 052-6473402.

דואר אלקטרוני: zivsun@gmail.com

מדריך בסניפים

פרטים נוספים: