נא לצרף את הקבלה ותמונת פספורט מסוף התהליך לדרכון שאותו יש למסור למאמן.
הרישום בתוקף רק לאחר התשלום בפועל וסיום התהליך
רשאי להצטרף לעמותת ק.מ.י. כל אדם העוסק בתחום הקרב מגן או כל אומנות קרב אחרת או כל אדם אחר.
על ידי לחיצה על הכפתור אני מאשר שההצטרפות מותנית בקיום התנאים המופיעים בתקנון העמותה – ק.מ.י.

מדיניות ביטולים והחזרים

להלן תפורט מדיניות הביטולים וההחזרים של עמותת ק.מ.י. – העמותה לקרב מגן ישראלי – מיסודו של אלי אביקזר (להלן: "העמותה").
מאחר והתשלום שאת/ה עומד/ת לבצע הינו עבור דמי חבר בעמותה, לאחר אישור הפעולה לא יתאפשר ביטול עסקה ולא יתאפשר החזר.
עם זאת, במקרה של תשלום כפול בטעות או במקרה של טעות אחרת בתום לב תבחן העמותה את המקרה וככל שמדובר בטעות בתום לב ינתן החזר כספי.
הודעה על טעות ובקשה להחזר יש לשלוח לדואר אלקטרוני management@kami.org.il. הודעה בכל דרך אחרת לא תחשב להודעת ביטול כדין.
את ההודעה יש לשלוח בתוך לא יאוחר מ-14 ימים מיום ביצוע התשלום. שימו לב- יש לשלוח את בקשת הביטול 14 ימים מיום ביצוע התשלום באתר, להבדיל מיום החיוב על-ידי חברת האשראי.
בהודעה יש לפרט את פרטי החניך בעמותה, פרטי המשלם וסיבת הביטול בפירוט.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את אופן ההחזר הכספי.
בביצוע תשלום לעמותה אני מסכים/מה למדיניות הביטולים וההחזרים המפורטת במסמך זה.

שיטת ק.מ.י. מאושרת ע"י המכללת האקדמית בוינגייט. מורים לחינוך גופני משתלמים במכללת האקדמית בוינגייט בקורסים להגנה עצמית מטעם ק.מ.י. השיטה הומלצה לנעמ"ת ע"י משטרת ישראל להעברת סדנאות להגנה עצמית לנערות ולנשים. שיטת ק.מ.י. משמשת בזרועות הביטחון השונים ומבוקשת ברחבי העולם. שיטת ק.מ.י. זכתה להכרה בין לאומית.

קרב מגן ישראלי - השיטה שמתאימה לכולם

קרב מגן ישראלי - השיטה שמתאימה לכל אדם
דילוג לתוכן